{"error": "brak wdrożenia vmpzp.igeomap.pl w bazie wdrozeń"}